2013 - 2014 სასწავლო წელი

ქართულმა აკადემიამ პირველი სემესტრი დაასრულა