სწავლის ღირებულება

2014-2015 სასწავლო წელს

 

1 მოსწავლეზე ყოველთვიური სწავლის გადასახადი შეადგენს ­ 120 აშშ დოლარს

2 მოსწავლეზე ყოველთვიური სწავლის გადასახადი შეადგენს ­ 160 აშშ დოლარს

3 მოსწავლეზე ყოველთვიური სწავლის გადასახადი შეადგენს ­ 240 აშშ დოლარს