• ქართული ენა და ლიტერატურა

  • საქართველოს ისტორია და გეოგრაფია

  • ქართული, როგორც მეორე ენა 

  • ქართული ცეკვა

  • ქართული ხელოვნება და ფოლკლორი

  • მათემატიკა

  • ხალხური ზღაპრები 

  • სარწმუნოება (სურვილის მიხედვით) 

 

  პროგრამა

Georgian Fairy Tales